Dolní náměstí 24, 711 11 Olomouc

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Správce osobních údajů

Matice cyrilometodějská s. r. o., Dolní nám. 24, 771 11  Olomouc, IČ 47973650 (dále MCM).

Místem zpracování pro administraci e-shopu a pro objednávky zboží mimo periodik je Wurmova 9, 771 11  Olomouc (dále zásilková služba).

Místem zpracování periodik je Dolní nám. 24, 771 11  Olomouc (dále administrace periodik).

Kontakty jsou uvedeny na konci zásad.

Způsoby zpracování osobních údajů podle účelu

Při objednávání zboží:

Jméno a příjmení, hlavní adresa (ulice, obec, PSČ, popř. organizace), u zahraničních adres také země. Tyto údaje jsou zpracovávány za účelem odeslání objednaného zboží, vyplnění faktury. Právní odůvodnění je plnění kupní smlouvy.

E-mail, popř. telefon. Tyto údaje jsou zpracovávány za účelem odeslání potvrzení objednávky, které je zároveň potvrzením kupní smlouvy. Zároveň jsou na tuto adresu posílány obchodní podmínky. Telefon je nepovinnou položkou. E-mail a telefon se zároveň předává České poště při odeslání objednaného zboží. Právní odůvodnění je zlepšení naší komunikace se zákazníkem a komunikace mezi Českou poštou a zákazníkem.

DIČ u podnikatele. Tyto informace jsou zpracovávány za účelem vystavení faktury.

Doručovací adresa, pokud je odlišná od fakturační adresy. Účelem je správné doručení.

Osobní údaje jsou uchovávány v zabezpečeném počítači. Faktury v účetním programu jsou uchovávány po dobu 10 let. Objednávky jsou uchovávány po nezbytně nutnou dobu i v e-shopu, u registrovaných odběratelů pak po dobu existence účtu.

Právní odůvodnění je dáno zákonem.

Při využívání účtu na e-shopu, tedy registrace:

Stejné osobní údaje jako u objednávání zboží. Tyto údaje jsou zpracovávány zejména pro vyplnění údajů při ukončení objednávky v e-shopu.

E-mailová adresa je navíc využívána při správě konta.

Všechny údaje jsou zpracovávány na základě uděleného souhlasu v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů GDPR, což je právní odůvodnění zpracovávání těchto údajů. Souhlas může být jednoduchým způsobem odvolán a MCM v přiměřené době ukončí zpracování těchto informací. Doba je specifikována v částech „zrušení konta“ a „žádost o výmaz“.

Při komunikaci s Maticí cyrilometodějskou, a to e-mailem nebo telefonicky:

Zpracovávány osobní údaje: jméno, příjmení a adresa, popř. telefon a e-mail. Tyto informace jsou shromažďovány za účelem co nejrychlejšího vyřešení problému. Informace jsou většinou zlikvidovány po vyřešení problému.

Zpracovatel osobních údajů

MCM zpracovává všechny osobní údaje sama a neposkytuje žádné údaje třetím osobám ať už v rámci ČR, nebo v zahraničí (ani v EU, ani mimo EU). Jedinou výjimkou je Česká pošta, které poskytujeme pouze jednotlivé adresy v rámci posílání doporučených zásilek.

Práva subjektu osobních údajů (zákazníka – odběratele) podle GDPR

 • Právo na přístup k osobním údajům – právo na informaci, zda jsou zpracovávány osobní údaje, v jakém rozsahu a za jakým účelem.

  Toto právo může být uplatněno písemně, e-mailem či telefonicky na kontaktech uvedených v závěru tohoto dokumentu.

 • Právo na opravu. Povinnost správce je provést opravu v osobních údajích, které zpracovává podle pokynů odběratele.

  Opravu v rámci účtu e-shopu si může provést sám majitel účtu – nejlépe po přihlášení do e-shopu přímo v pravém sloupci nahoře pod titulem. Po kliknutí na přihlašovací jméno může přímo chybný údaj opravit.

  V případě změn v objednávce knih přímo na kontaktu „zásilková služba“. Změna bude provedena jen v případě, že zásilka nebyla ještě odeslána.

  V případě změny na faktuře již odeslaného zboží opět na kontaktu „zásilková služba“.

  V případě změn u periodik (jak dodávky, tak faktury) na kontaktu „administrace periodik“.

 • Právo na výmaz, resp. tzv. „právo být zapomenut“. V tomto případě má správce povinnost na žádost odběratele vymazat všechny osobní údaje.

  Na rozdíl od prostého ukončení účtu, které si může odběratel provést na stejném místě v e-shopu jako opravu osobních údajů a zrušit si svůj uživatelský účet, „právo být zapomenut“ znamená na žádost odběratele vymazat osobní údaje ze všech databází správce, tedy i z faktur, objednávek a korespondence. Podmínkou ovšem je, že faktury budou řádně zaplaceny.

  O zrušení záznamu o objednávce (mimo periodika), resp. o výmaz osobních údajů uvedených na objednávce lze požádat na kontaktu „zásilková služba“. V případě periodik na kontaktu „administrace periodik“, kdy je rušeno přímo zasílání.

  Při zrušení konta i při využití práva na vymazání však zůstanou zachovány jednotlivé faktury, které ovšem nebudou napojeny na zákazníka. Ze zákona je máme povinnost uchovávat 10 let po vystavení.

 • Další práva na přenositelnost údajů, na omezení zpracování uplatňuje odběratel na uvedených kontaktech.

Kontakty:

Zásilková služba a e-shop:

Matice cyrilometodějská s. r. o.

Wurmova 9, 771 01 Olomouc

telefon: 587 405 431

e-mail: objednavky@maticecm.cz

kontaktní osoby: Jan Jemelka, Miloš Ševčík

Administrace periodika:

Matice cyrilometodějská s. r. o.

Dolní nám. 24, 771 11 Olomouc 1

telefon: 585 222 803, 585 220 626

e-mail: periodika@maticecm.cz

kontaktní osoby: David Ziffer, Věra Mrtvá

Tento web používá k poskytování služeb jen jednu povinnou technickou cookie. Používáním těchto stránek s tím souhlasíte.