Dolní náměstí 24, 711 11 Olomouc

Periodické tiskoviny

Světlo
Týdeník Matice cyrilometodějské
Vychází pravidelně od podzimu 1993, s církevním schválením Arcibiskupství olomouckého č. j. 54/98 ord. Týdeník SVĚTLO usiluje o formaci v linii učitelského úřadu církve a směřuje k prohloubení mariánské úcty. V každém čísle najdete text generální audience nebo promluvy z cest Svatého otce, nedělní liturgická čtení s meditativní úvahou, zásadní pojednání předních katolických teologů, ale někdy i celé cykly z děl církevních učitelů k palčivým problémům současného života v církvi, pravidelně poselství Královny míru z Medžugorje, informace o událostech v současné církvi, výroky svatých, drobné církevní aktuality, program TV NOE, liturgický kalendář, inzeráty a na závěr výběr z knižní nabídky. Světlo vychází v rozsahu 16 stran A4. Jeden výtisk stojí 14 Kč, roční předplatné činí 728 Kč. Světlo lze objednat i v průběhu roku, výše předplatného je vždy úměrná počtu odebíraných výtisků.

V případě, že chcete objednat Světlo někomu jinému, zaškrtněte „jiná adresa doručení“ a vyplňte ji. V tom případě Vám nabízíme i poslání certifikátu na Vaši adresu elektronickou poštou (e-mailem) ve formátu PDF. Tento požadavek uveďte v poznámce. Certifikát zasíláme až po přijetí platby. Podmínkou je zaplacení vždy do konce kalendářního roku.
Pokud zadáte jinou adresu doručení, předpokládáme, že se bude adresa doručovací a adresa plátce (fakturační adresa) lišit i v budoucnu. Pokud chcete, aby byla příště už stejná (je to např. jednorázový dar a příště si Světlo bude platit již odběratel), uveďte to do poznámky.
Dále uveďte do poznámky, jestli chcete jakoukoli jinou zvláštnost (jiná fakturační adresa, ale fakturu máme vkládat k zásilce a ne posílat v samostatné obálce; popř. naopak je doručovací i fakturační adresa stejná, ale chcete posílat fakturu samostatně v obálce apod.).
Zasílání Světla elektronickou poštou
Elektronické zasílání týdeníku Světlo ve formátu PDF – 16 stran A4.
Archiv Světla
Archiv Světla na CD či DVD a jeho každoroční aktualizace
Pro uživatele výpočetní techniky nabízíme archiv Světla (od roku 1994 až po poslední vyšlé číslo) na třech CD či jednom DVD. Jednotlivé soubory jsou ve formátu PDF, lze je číst a tisknout v prohlížeči Acrobat Reader, jehož verzi 6.0 CE si budete moci nainstalovat také z našeho CD nebo DVD. Zasíláme s fakturou.
Cenu jednotlivých produktů najdete v rámci přihlášení odběru (kam se dostanete kliknutím na archiv Světla), kde si dole vyberete příslušný produkt a počet kusů.

Zájemci se mohou na základě přiložené přihlášky nebo přímo zde na internetu přihlásit k odběru placených aktualizací, kdy jim na začátku roku vždy zašleme jedno CD se soubory právě skončeného roku. Evidence v databázi trvá až do Vašeho odhlášení. Předpokládaná cena CD s archivem Světla za jeden rok je 150 Kč minus 40 % sleva (tedy 90 Kč).

K ceně účtujeme poštovné.
Soubory obrázků k nedělním lekcím
Zdirad Čech
Jednobarevné kresby na formátu A6 vycházejí z biblického textu, vždy obsahují klíčový verš lekce a údaj k vyhledání v Písmu svatém. I když byly původně míněny pro děti, mohou být přínosem i pro dospělé. Někde dostávají děti obrázky při výuce náboženství, pokud se připravují na nedělní liturgii předem, nebo zase po ní k následné reflexi. Jinde rozdává obrázky kněz po mši sv. dětem po společné modlitbě. S obrázkem v ruce se dítě snáze zorientuje v množství zážitků a dokáže promyšleně odpovědět na oblíbený dotaz dospělých, o čem dnes bylo kázání. Obrázky lze poskytnout i dospělým. Poslouží i v rodinách jako pamětní opora k uvědomění si liturgických textů, homilie, jako orientace a posila pro ty, kdo se nemohli zúčastnit mše svaté. Charakteristická kresebná linie Zdirada Čecha navádí k rozumovému i emotivnímu přístupu k zobrazenému tématu. K dostání jsou tři druhy obrázků: k nedělnímu evangeliu, k prvnímu nedělnímu čtení a ke svatým daného období.
Obrázky zasíláme ve čtyřtýdenních cyklech, cena jednoho kusu je 1,80 Kč (+ poštovné celé zásilky podle platného ceníku). Obrázky je možno objednat v jakémkoliv množství (i po jednom kusu z každého druhu).
Platba se provádí jednou za 12 týdnů (při každé 3. zásilce), při větším odběru jednou za 4 týdny (při každé zásilce).
Data zaslání jednotlivých sad můžete zjistit přes tlačítko Kalendář.
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním těchto stránek s tím souhlasíte.