Zpovědní zrcadlo podle skutků milosrdenství

Smyslem tohoto prakticky zaměřeného zpovědního zrcadla je otevřít dveře naší duše a pomoci jejímu uzdravení. Vhodná pomůcka k dobré přípravě na svatou zpověď. Obsah: Svátost smíření je pozvání • Povzbuzení z Bible • Povzbuzení sv. Faustyny Kowalské • 5 podmínek dobré zpovědi • Skutky duchovního milosrdenství • Skutky tělesného milosrdenství • Modlitby.

Brož., A6, 32 stran, J3724

Cena: 49,00 Kč

ISBN 978-80-7566-185-2
vyprodáno