Pět příběhů obrácení, k nimž došlo skrze mimořádnou Boží milost

„Já jsem přišel, aby měly život, život v plnosti!“ Jan 10,10

Pět příběhů obrácení, k nimž došlo skrze mimořádnou Boží milost

Tyto příběhy dosvědčují slova z Lukášova evangelia: „U Boha není nic nemožného.“ Pravdivé příběhy několika lidí z různých zemí svědčí o tom, co Bůh může učinit, když jej pozveme do svého života. A to dokonce u lidí ve spárech zla. Neboli jak setkání s Pánem proměnilo v předchuť nebe život těch, kdo jej prožívali v drogách, v satanismu a ve zločinu.

Brož., křídový papír, A6, 32 stran, J3443

Cena: 50,00 Kč

v košíku tuto položku dosud nemáte
vložit ks do