Naše nejkrásnější koledy

320 vánočních písní a koled z Čech, Moravy a Slezska

Vybral, uspořádal a poznámkami opatřil Pavel Svoboda • Odpovědný redaktor Věroslav Němec

Naše nejkrásnější koledy

Tento sborník představuje největší tuzemskou sbírku svého druhu, jaká kdy u nás byla vydána. Navazuje na menší autorův sborník Zpěvy doby vánoční a zároveň upozorňuje na souvislosti se sborníkem evropských vánočních písní Zpěvy vánoční Evropy. Sbírka obsahuje písně harmonizované akordickými značkami, historicko-lingvistické poznámky a několik rejstříků. Je tedy použitelná jak pro domácí muzicírování, tak i pro další zpracování pokročilými hudebníky.

Váz., A4, 304 stran, J2409

Cena: 398,00 Kč

ISBN 978-80-7387-525-1
vyprodáno