Rodinná Bible

Rodinná Bible

Vybrané texty Bible z ekumenického překladu Písma svatého, k nimž jsou připojena objasnění klíčových slov, vět a pojmů. Barevné fotografie míst, uměleckých předmětů a archeologických nálezů zasazují spolu s mapkami jednotlivé příběhy do historického, kulturního a zeměpisného kontextu. Rodinná Bible tak umožňuje hlouběji porozumět biblickým textům.

Váz., A4, 384 stran, J0016

Cena: 499,00 Kč

3. vydání.

ISBN 80-7209-636-2
v košíku tuto položku dosud nemáte
vložit ks do