Dolní náměstí 24, 711 11 Olomouc

O nás

Nejsi to ty, kdo nese kříž, kříž nese tebe.

sv. Jan Maria Vianney

Co je Matice cyrilometodějská

Organizace, která usiluje o upevnění křesťanství ve veřejném a soukromém životě, zvláště je zaměřena na podporu křesťanského charakteru rodinného života a výchovy mládeže. Vydává křesťanskou literaturu naši i cizí s cílem pečovat o potřeby církve jako celku i o duchovní rozvoj katolického křesťana v každé životní etapě.

Vznik Matice cyrilometodějské

Matice byla založena v roce 1900 skupinou moravských katolických kněží a laiků, vedenou poslancem dr. Mořicem Hrubanem, starostou města Olomouce, dále prof. dr. Augustinem Štanclem, pozdějším arcibiskupem dr. A. C. Stojanem a dalšími. Pro spolupráci získala školské bratry řádu sv. Jana Křtitele de la Salle, kteří měli spravovat i připravovaný učitelský ústav v blízkosti Klášterního Hradiska v Olomouci (tomu zabránila I. světová válka). MCM začala vydávat periodika Vychovatelské listy, Rodina a školaPán přichází, dále knihy v edicích Studia a textyKnihovna Pedagogické katolické akademie, vydržovala také několik vlastních škol. Stála v čele boje o udržení církevních škol a po II. sv. válce byla nenahraditelnou pomocnicí duchovních, zejména po únoru 1948. V roce 1950 byla z příkazu ministerstva vnitra zlikvidována, všichni její zaměstnanci odsouzeni a uvězněni (gen. tajemník J. Vlček na 21 let).

Obnovená činnost Matice cyrilometodějské

V roce 1990 skupina čelných představitelů z předkomunistické éry v čele s kardinálem Fr. Tomáškem a bývalým generálním tajemníkem J. Vlčkem obnovila činnost spolku i činnost nakladatelskou. V roce 1991 zakoupila Matice menší tiskárnu a začala opět naplňovat své ušlechtilé cíle. V dubnu 1993 spolek zakládá Matici cyrilometodějskou s. r. o., protože stávající ekonomické zákony nedovolují spolku Matice podnikatelské aktivity. Spolek Matice cyrilometodějské, který je jediným společníkem této společnosti, nadále bdí nad křesťanským zaměřením veškeré vydavatelské činnosti. Matice cyrilometodějská s. r. o. vedle tiskárny provozuje rovněž dvě prodejny literatury, kde nabízí veškerou vlastní produkci i produkci vydanou ostatními křesťansky zaměřenými nakladatelstvími.

Tento web používá k poskytování služeb jen jednu povinnou technickou cookie. Používáním těchto stránek s tím souhlasíte.