Neposkvrněné početí Panny Marie v průběhu historie

Prof. ThDr. Václav Wolf

Neposkvrněné početí Panny Marie v průběhu historie

Odborná studie, která mapuje složitý teologický i církevně-politický vývoj, jehož završením bylo 8. prosince 1854 prohlášení článku víry o neposkvrněném početí Panny Marie. Autor podrobně zachycuje vývoj nauky jak v celosvětovém pohledu, tak i v českém prostředí. Navíc ve stručnosti shrnuje, jak se nauka o neposkvrněném početí projevovala v životě církve po roce 1854. Lektoroval PhDr. Michal Svatoš, CSc.

Brož., A5, 96 stran, K568

Cena: 98,00 Kč

ISBN 80-7266-199-X
v košíku tuto položku dosud nemáte
vložit ks do