Příručka českých církevních dějin – IV.

Doba husitská, českobratrská a protestantská (1400–1550) • Doba rekatolizace (1550–1650)

Prof. ThDr. Bohumil Zlámal

Příručka českých církevních dějin – IV.

Tematika tohoto dílu, tak ožehavá a tolikrát až do dneška tendenčně zkreslená v utváření obecného povědomí o národních dějinách, je zpracována v širších souvislostech. Autor hojně čerpal z odborné literatury české, německé i latinské, od děl souhrnných přes dílčí studie až po časopisecké články zabývající se detaily. Uvádí i téměř neznámá, zapomenutá, odsouzená fakta, podkládá citáty z domácích i cizích pramenů. Zachycení konkrétních historických postav, jejich jednání, rozkrytí motivací, hlubších souvislostí, plastické vykreslení událostí vytváří z tohoto svazku mimořádně čtivé dílo.

Brož., A5, 416 stran, K651

Cena: 484,00 Kč

Cena je dotována.

ISBN 978-80-7266-284-5
v košíku tuto položku dosud nemáte
vložit ks do