Manželství – společná cesta k Bohu

Duchovní úvahy pro manžele, snoubence i ty, kdo je doprovázejí

Henri Caffarel • Z francouzštiny přeložila Marie Dubská • Odpovědná redaktorka Kristina Veselá

Manželství – společná cesta k Bohu

Francouzský kněz Henri Caffarel (1903–1996) měl hluboký vhled do Božího plánu s láskou muže a ženy. Jeho inspirativní promluvy shromážděné v tomto svazku nám dávají pochopit obrovský potenciál svátosti manželství. Žít v manželství je náročné – ale i v něm nás Bůh, pokud se mu otevřeme, vede, doprovází a posiluje. Autor zná dobře realitu manželského života. Je si vědom nástrah v partnerském vztahu, ukazuje nám však, jak zlu lhostejnosti, výčitek a naschválů nepodlehnout. Láska je věrná a nepomine, jen když je ochotná začínat stále znovu, schopná odpouštět i odpuštění přijmout. Autor nás uvádí do manželské a rodinné spirituality. Ukazuje na důležitost modlitby i na povolání manželů k pohostinnosti a ke svědectví v ateistické společnosti. Opomenuta není ani sexualita. Nesmírně živé promluvy prokládá autor citacemi různých básníků, prozaiků a filozofů. Texty určené především manželským párům a rodinám poslouží dobře i při přípravě snoubenců a formování nových generací křesťanských manželství.

Brož., 165x304 mm, 304 stran, J4141

Cena: 399,00 Kč

ISBN 978-80-7566-268-2
v košíku tuto položku dosud nemáte
vložit ks do