Kristovy relikvie

Příběh němých svědků Ježíšova utrpení a zmrtvýchvstání

Marek Šmíd • Odpovědný redaktor Josef Pepson Snětivý • Odborná lektorace prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.

Kristovy relikvie

Kniha uznávaného historika Marka Šmída se věnuje relikviím spojeným s osobou Ježíše Krista. V chronologickém kontextu jeho života sleduje osud svatého grálu, posvátného roucha, sloupu bičování, Kristovy krve, trnové koruny, roušky, kříže a nápisu na něm, svatých hřebů, Longinova kopí a Turínského plátna. Uvádí nejen jejich místo v pašijovém příběhu, ale též jejich význam v křesťanské tradici až dodnes. Velkou pozornost věnuje rovněž místu jejich současného uložení a zpřístupnění.

Váz., A5, 144 stran, J4123

Cena: 299,00 Kč

ISBN 978-80-7475-410-4
v košíku tuto položku dosud nemáte
vložit ks do