Trpká zkouška

Trpkou zkouškou byla pro Evelyna Waugha liturgická reforma spjatá s 2. vatikánským koncilem, která se pro tohoto literáta stala snad největším duchovním bojem jeho života. V tomto útlém knižním výboru z jeho osobní korespondence je zachycen jeho pokus vnést již během trvání koncilu do veřejného prostoru alternativní pohled na tehdy diskutované reformy. Zároveň je zde také naznačen vnitřní zápas člověka, který se ve 30. letech 20. století obrátil právě díky předkoncilní liturgii, touto liturgií žil, hluboce ji miloval a zaváděnými reformami trpěl. Nakonec pro něj ztráta tohoto pokladu byla tak tíživá, že se modlil za smrt. Kniha je cenná jako historická sonda do doby pro církev turbulentní. Je pro naši dobu jakýmsi zdviženým prstem, neboť tam, kde jde o liturgii, jde o vlastní život církve a spásu duší.

Brož., 130x190 mm, 104 stran, J4000

Cena: 169,00 Kč

ISBN 978-80-88353-12-6
v košíku tuto položku dosud nemáte
vložit ks do