Eskulapova hůl, lampa a kříž

Svatí a věřící lékaři a zdravotníci (17.–21. století)

Jitka Dominika Krausová • Redakce textu Markéta Protivánková • Předmluva Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký

Eskulapova hůl, lampa a kříž

Vyšlo s církevním schválením. Téměř stovka medailonů představuje svaté (a kandidáty svatosti) lékaře, farmaceuty, sestry a zdravotníky z moderní doby. V knize je kromě portrétů také kapitola s podněty a otázkami k rozjímání – jednak pro všechny nad zdravím, nemocí, léčbou, jednak speciálně pro lékaře a zdravotní sestry vzhledem k jejich povolání.

ISBN 978-80-7266-464-1
v košíku tuto položku dosud nemáte
vložit ks do