Christus vivit • Kristus žije

Posynodní apoštolská exhortace k mladým lidem i k celému Božímu lidu z 25. března 2019

Papež František • Z italštiny s přihlédnutím k dalším jazykovým verzím přeložil Jaroslav Brož • Odpovědný redaktor Pavel Mareš

Christus vivit • Kristus žije

Dopis papeže Františka je určen především mladým lidem. Připomíná jim základní pravdy víry a současně je povzbuzuje k růstu ve svatosti a horlivosti v osobním povolání. František se nechal inspirovat bohatými úvahami a rozhovory na synodě o mládeži v roce 2018. Inspirativně, důkladně a mnohdy překvapivě pojednává o tématech, jako jsou domov, autorita, různé formy zneužívání, osobní růst, partnerské vztahy, stále větší propojenost i samota v digitálním prostředí, migrace, nezaměstnanost a mnohé další.

Brož., 130x200 mm, 128 stran, J3459

Cena: 99,00 Kč

ISBN 978-80-7566-167-8
v košíku tuto položku dosud nemáte
vložit ks do