Ani oko nevidělo...

Detailní teologické pojednání o věčné blaženosti. Autor vysvětluje nejen podstatu blaženého patření na Boží tvář, ale rovněž nabízí mystický vhled, jakým způsobem je budeme prožívat v závislosti na svém pozemském životě. Hovoří tak o různých stupních nebeské blaženosti, počínaje slávou Pána Ježíše a Panny Marie. Autor se zabývá také omyly, kterých je potřeba vyvarovat se při rozjímání o nebi. Texty vyšly v nové, upravené podobě nejprve na stránkách týdeníku Světlo, nyní se dočkaly i knižního vydání.

Brož., 143x202 mm, 104 stran, K797

Cena: 98,00 Kč

Druhé vydání, v Matici cyrilometodějské vydání první.

ISBN 978-80-7266-436-8
v košíku tuto položku dosud nemáte
vložit ks do