Kdo stvořil Stvořitele?

Otázky hledají odpovědi

Pavel Kuneš • Ilustroval Jan Hrubý • Redigoval Vilém Faltýnek

Kdo stvořil Stvořitele?

Kniha neotřele vysvětluje dětem základní pojmy křesťanského života a víry. Obsahuje výklad Desatera a modlitby Otče náš, věnuje se Ježíšovým podobenstvím a křesťanským svátostem. Více než polovinu publikace tvoří odpovědi na důmyslné otázky, které děti zaslaly do křesťanského časopisu Nezbeda.

Brož., 145x190 mm, 192 stran, J3250

Cena: 259,00 Kč

ISBN 978-80-7474-223-1
v košíku tuto položku dosud nemáte
vložit ks do