Plátno z Turína

Meditace o historii a spiritualitě

Zdeněk Jančařík • Odpovědný redaktor Martin Bedřich

Plátno z Turína

Turínské plátno patří mezi nejpodivuhodnější křesťanské relikvie. Jeho spirituální působnost je nezpochybnitelná. Zdeněk Jančařík se chápe relikvie Turínského plátna jak v jeho faktické, historické rovině, tak té spirituální. Nad plátnem rozvíjí současnou, a přesto nadčasovou meditaci o zásadních aspektech křesťanské víry. Dává tak klíč jak k duchovnímu vnímání plátna v jeho historické perspektivě, tak k rozvoji osobní spirituality každého člověka.

Brož., A5, 168 stran + 8 stran barevné obrazové přílohy, J3194

Cena: 249,00 Kč

ISBN 978-80-262-1325-3
v košíku tuto položku dosud nemáte
vložit ks do