Evangelium podle Marka

Český ekumenický komentář k Novému zákonu (ČEK), který připravují čeští teologové z různých církví. Výklad evangelia podle Marka přináší souvislý výklad příslušného textu a jeho částí, informuje čtenáře o základních otázkách, ale o odborné diskusi referuje většinou jen nepřímo, shrnutím jejích výsledků. Je tedy pomůckou nejen pro teologické odborníky, kazatele a studenty, ale pro každého, kdo se zajímá o soustředěné porozumění biblickému textu.

Brož., 150x225 mm, 346 stran, J2817

Cena: 298,00 Kč

Český ekumenický komentář – NZ 2

ISBN 978-80-7545-007-4
v košíku tuto položku dosud nemáte
vložit ks do