Apoštolský nuncius v Praze

Významný faktor v československo-vatikánských vztazích v letech 1920–1950

Marek Šmíd • Odpovědný redaktor Jan Vybíral • Předmluva Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský

Apoštolský nuncius v Praze

Předkládaná monografie rekonstruuje podrobný, komplexní a věrný svět apoštolského nuncia v Praze v letech 1920–1950. Do značné míry proto autor rozlišuje, z jakých poměrů a v jaké době do Československa nuncius přicházel, jaké diplomatické zkušenosti měl za sebou a jaké povědomí si o Československu před příjezdem do Prahy utvořil. Jádrem práce je nunciův pobyt v zemi, kde se vatikánské představy srážely s československými, a současně nunciovy názory s očekáváními státního sekretariátu, což z každé nové diplomatické mise činilo jedinečnou zkušenost. Postava každého apoštolského nuncia byla do značné míry fenoménem československo-vatikánských vztahů první poloviny 20. století, do níž se současně zrcadlily nejen všechny politické, náboženské, kulturní, sociální a hospodářské jevy malé středoevropské republiky, ale též odráželo úskalí a překážky doby.

Váz., A5, 544 stran, J2610

Cena: 398,00 Kč

ISBN 978-80-7325-362-2
v košíku tuto položku dosud nemáte
vložit ks do