Kněžské puzzle

Zamyšlení kněze a psychologa v jedné osobě

Pavel Moravec • Předmluva Pavel Fox Pacner

Kněžské puzzle

Soubor různorodých zamyšlení, která vznikla jak úpravou autorových kázání, tak byla napsána přímo pro tuto publikaci. Vzniklé eseje se snaží „přeložit“ křesťanské poselství obyčejným lidem naší doby. Autor se pohybuje na pomyslné hranici mezi psychologií a teologií. Snaží se však nenápadně dokázat, že se nejedná o dva oddělené a vzájemně si konkurující světy, ale o dva pohledy na lidskou existenci, které se překrývají více, než by se na první pohled mohlo zdát.

Brož., 115x160 mm, 128 stran, J2426

Cena: 115,00 Kč

ISBN 978-80-7295-181-9
vyprodáno