Liturgie evangeliáře

Láska církve k Božímu slovu

Radek Tichý • Předmluva Mons. Guido Marini

Liturgie evangeliáře

Autor se věnuje pouze liturgii evangeliáře ve mši svaté, lépe řečeno liturgii, která obklopuje a doprovází hlásání evangelia při slavení eucharistie. V první části knihy jsou uvedena některá vstupní témata: ambon jako místo a jáhen jako služebník vyhrazení pro Boží slovo, uspořádání biblických perikop a slavnostní přinesení knihy evangelií v úvodu mše svaté. Ve druhé části postupuje autor po jednotlivých krocích rituální sekvence s výkladem jejich vývoje a současného významu. Ve třetí části se nachází shrnutí historického vývoje a obecnější teologické postřehy.

Brož., 130x205 mm, 108 stran, J2119

Cena: 130,00 Kč

ISBN 978-80-87183-53-3
vyprodáno