Dvojí tvář lenosti

Tématem knihy není pouze lenost v klasickém a tradičním pojetí, ale lenost v širším slova smyslu. Mniši by řekli acedie neboli vnitřní rozklad, který se u jednoho projeví nedbalostí a nečinností, u jiného naopak horečnou aktivitou či svévolným tříštěním pozornosti a vnitřní energie srdce. Kniha není tedy určena jen těm, kteří dělají málo nebo nic, ale i těm, kteří dělají příliš mnoho, puzeni však vším možným, jenom ne Duchem Božím.

Brož., 115x180 mm, 128 stran, J2078

Cena: 169,00 Kč

Druhé vydání.

edice Malý duchovní život, svazek 131

ISBN 978-80-7195-718-8
v košíku tuto položku dosud nemáte
vložit ks do