Boží prozřetelnost

Jiný pohled na smrt

Catalina Rivas

Boží prozřetelnost

Svědectví současné bolívijské mystičky Cataliny Rivas, obdařené stigmaty, o svátosti smíření a pomazání nemocných. Catalina zde popisuje zážitek bolesti ze smrti bratra a matky. Vede nás k zamyšlení nad smyslem smrti, kterým je podle Božího zjevení definitivní přechod mezi lidským životem na zemi a nadpozemským životem, který ustanovil Bůh. Toto svědectví zdůrazňuje především odpuštění, které Bůh uděluje kajícníkům v poslední chvíli před smrtí. Vzbuzuje v člověku sílu a naprostou důvěru v Boží milosrdenství a zároveň vytváří potřebu navázat spojení s Bohem prostřednictvím svátosti smíření.

Brož., A5, 40 stran, Z0067

Cena: 39,00 Kč

Cena zahrnuje jen výrobní náklady. Toto svědectví je povoleno šířit pouze nekomerčním způsobem. Proto vyšlo zdarma jako příloha Matičního zpravodaje 2/2011. Pro velký ohlas bylo svědectví vydáno i jako brožura. Lze ji objednat jen v Matici cyrilometodějské s. r. o., kde ji prodáváme a distribuujeme pouze za výrobní náklady, bez zisku.

v košíku tuto položku dosud nemáte
vložit ks do