Důvěřuji Bohu, a proto i bližnímu

Vybrané myšlenky sv. Františka z Assisi

ThLic. M. Pacifik Matějka • Ilustrace Bc. Martin Damian

Důvěřuji Bohu, a proto i bližnímu

Malá duchovní analýza spisů sv. Františka z Assisi s ohledem na jeho zbožnou důvěru v Boha, který k němu promlouval i skrze bližního. Františkova důvěra v Boha a člověka je základem jeho mimořádně oslovující svatosti a důvodem, proč se jím i dnes cítí osloveni nespočetní následovníci a obdivovatelé bez ohledu na náboženskou a rasovou příslušnost. Publikace je pokusem napomoci českému čtenáři udělat pár drobných krůčků vpřed směrem k utváření pevnějších mezilidských vztahů a důvěrnějšího vztahu k Bohu.

Brož., A6, 128 stran, K713

Cena: 80,00 Kč

ISBN 978-80-7266-343-9
v košíku tuto položku dosud nemáte
vložit ks do