Sedm hlavních hříchů a jak je překonávat

Graham Tomlin • Z angličtiny přeložil Vladimír Petkevič

Sedm hlavních hříchů a jak je překonávat

Pýcha, lakomství, závist, hněv, smilstvo, nestřídmost, lenost... Autor ve své publikaci vychází z křesťanské víry a zkoumá původ, význam a pozadí uvedených sedmi hříchů. Nabízí také podněty, jak lze překonávat tendenci upadat do těchto hříchů v našem každodenním chování. Píše promyšleným, srozumitelným a inspirativním způsobem, který zaujme nejen všechny čtenáře, zajímající se o filozofii a teologii, ale i každého člověka, jenž usiluje o pozitivní a hodnotný život.

Brož., 135x195 mm, 144 stran, J1206

Cena: 159,00 Kč

ISBN 978-80-7195-249-7
vyprodáno