O víře dnes

Joseph Ratzinger

O víře dnes

Ještě jako prefekt Kongregace pro nauku víry vedl J. Ratzinger rozhovor s novinářem Vittoriem Messorim, ve kterém odpovídal na aktuální otázky doby. Zcela jasná stanoviska jsou odrazem pevné víry, která se opírá o živého Krista a tradici katolické církve, jak je zachycena v učení učitelského úřadu církve.

Brož., A5, 160 stran, K366

Cena: 115,00 Kč

ISBN 80-238-3165-8
vyprodáno