Příručka českých církevních dějin – V.

Doba barokní katolicity (1650–1750) • Doba osvícenská (1750–1848)

Prof. ThDr. Bohumil Zlámal

Příručka českých církevních dějin – V.

Široce pojatý obraz protikladných období baroka a osvícenství je komponován ze spousty faktů, i často opomíjených. Autor pečlivě usiluje o plnost a objektivitu, zároveň prozrazuje svou lásku k církvi a národu. Čtenář nachází odpovědi na problematická obvinění i přiznání historických omylů církve. Dramatický dějinný proud vykresluje baroko jako „obrodnou katolickou reakci“ na renesanci a protestantskou reformaci a osvícenství jako zatlačení církve do područí státu. Je podán s bohatstvím detailů náboženského, mravního, kulturního a sociálního života společnosti v celé její šíři jak s individuálními osudy, tak i v evropských souvislostech.

Brož., A5, 416 stran, K668

Cena: 495,00 Kč

Cena je dotována.

ISBN 978-80-7266-301-9
v košíku tuto položku dosud nemáte
vložit ks do