Pracovní listy pro 3. ročník-ostravské

Dnes budu tvým hostem (příprava ke svátosti smíření a svátosti eucharistie)

Redakce a překlad českého vydání: Eva Muroňová, Tomáš Cyril Havel • Ilustrace v českém vydání Karolína Marková

Pracovní listy pro 3. ročník-ostravské

Nabízíme učebnice, pracovní listy a metodiky pro jednotlivé ročníky vyučování náboženství na základní škole. Jedná se o publikace, vydané naším nakladatelstvím či jinými vydavateli. Ostatní lze objednat přes katechetická centra.

Volné listy ve složce, A4, nečíslováno, J0761

Cena: 154,00 Kč

ISBN 80-86953-07-6
v košíku tuto položku dosud nemáte
vložit ks do