Manželství je natrvalo

Základy křesťanského manželství

John F. Kippley • Z angličtiny přeložila Michaela Prentisová

Manželství je natrvalo

Malý průvodce pro snoubence připravující se na svátost manželství. J. F. Kippley vede budoucí manžele k tomu, aby se zabývali rozhodujícími otázkami, které se týkají společného života, a tak předešli chybám, jež by ohrozily jejich štěstí. Odpovědi, které nabízí, vyjasňují povahu opravdového katolického manželství a překážek, jež klade naše kultura a naše vlastní slabost do cesty naplněnému manželství a křesťanskému následování. Autor přistupuje k tématu s fundovaným přehledem v naprostém souladu s učením Církve a s pochopením pro realitu manželských vztahů.

Brož., A5, 144 stran, K456

Cena: 89,00 Kč

ISBN 80-7266-075-6
vyprodáno