Nanebevzetí Bohorodičky ve světle dokumentů magisteria

Úvodní studie a překlad doc. C. V. Pospíšil Th.D. OFM

Nanebevzetí Bohorodičky ve světle dokumentů magisteria

O slavnosti Všech svatých 1. listopadu roku 1950 papež Pius XII. prohlásil za dogma víry pravdu o tělesném nanebevzetí Panny Marie. To byl významný mezník v dějinách katolické církve. Tajemství Mariina nanebevzetí slaví celá církev 15. srpna. U příležitosti 50. výročí prohlášení tohoto dogmatu vyšel český překlad apoštolské konstituce Munificentissimus Deus o pozdvižení Bohorodičky Panny Marie s tělem i duší do nebeské slávy, kterou bylo toto dogma vyhlášeno. K tomu je připojen český překlad apoštolského listu Pia IX. Ineffabilis Deus z 8. prosince 1854, kterým bylo za dogma vyhlášeno a definováno Neposkvrněné početí blažené Panny Marie.

Brož., A5, 68 stran, K442

Cena: 69,00 Kč

ISBN 80-7266-061-6
v košíku tuto položku dosud nemáte
vložit ks do