Osudy moravské církve v 18. století – II. díl

PhDr. Rudolf Zuber

Osudy moravské církve v 18. století – II. díl

Po více než deseti letech se česká čtenářská obec dočkala druhého dílu Zubrovy práce. Zatímco v prvním díle byla pozornost soustředěna především na vývoj správní organizace olomoucké diecéze v 18. století, druhý díl se věnuje vlastnímu duchovnímu a náboženskému životu lidu na Moravě. S velkou pečlivostí pak doplňuje popis událostí velmi bohatými odkazy na literaturu a prameny. Na mnoha místech také uvádí na správnou míru vymyšlené názory romanopisců. Publikace obsahuje kromě nezbytných rejstříků (jmenný a místní) a přehledu literatury také obrazovou přílohu (24 str.), německé resumé a krátký Zubrův životopis s přehledem jeho díla. Samostatnou přílohou je reprodukce první mapy olomoucké arcidiecéze.

Váz., přebal, B5, 608 stran + 24 stran obrazové přílohy + mapa, K527

Cena: 460,00 Kč

V prodeji také 1. díl

ISBN 80-7266-156-6
v košíku tuto položku dosud nemáte
vložit ks do