Klíčové otázky evangelia

Meditace pronesené při duchovních cvičeních pro papeže Františka a římskou kurii

Ermes Ronchi • Z italštiny přeložil doc. Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L.

Klíčové otázky evangelia

Postní duchovní cvičení z roku 2016, která vedl Ermes Ronchi, italský kněz z řádu Služebníků Mariiných, papeži Františkovi a římské kurii. P. Ronchi přiváděl zúčastněné k objevování kontemplativního rozměru života. Pomáhal vyrovnávat se s požadavky křtu a kněžského svěcení a pobízel exercitanty k tomu, aby byli pro tento svět opravdovými nositeli světla, dobroty a naděje.

Váz., A5, 184 stran, J3007

Cena: 249,00 Kč

ISBN 978-80-7450-248-4
v košíku tuto položku dosud nemáte
vložit ks do