O mši svaté

Upravený přepis kázání z let 1981–1990

Jiří Reinsberg • Předmluva Mons. Josef Mixa • Editor Bohumil Svoboda

O mši svaté

Výběr kázání P. Jiřího Reinsberga (1918–2004), faráře v pražském chrámu Matky Boží před Týnem a v kostele sv. Havla, z let 1981–1990. Přepis nikdy nemůže postihnout jeho charakteristickou výmluvnost, gesta a dikci, ale přiblíží nám alespoň jeho myšlenky. Příběh mše svaté je tu podán jako putování po místech reálných i imaginárních, která vybízejí k zastavení a přemýšlení, jako průvodce bohoslužbou s přesahem do širokého proudu běžného života. V promluvách nás P. Reinsberg provází mší svatou od počátečního pozdravu až po její závěr. Sobě charakteristickou lidskou formou nám přibližuje mši svatou jako událost, jež je součástí našeho života, jež má nejen pevně daný řád a logiku, ale také svou krásu a smysl.

Brož., 113x165 mm, 168 stran, J2858

Cena: 149,00 Kč

ISBN 978-80-7387-974-7
v košíku tuto položku dosud nemáte
vložit ks do