Bůh mezi hrnci

Čtyřicet krátkých úvah nad Písmem svatým je vlastně čtyřicet velmi osobních rozhovorů autorky s Bohem o nejrůznějších záležitostech každodenního života. Učí nás žít z víry v naší všednodennosti, doslova i „mezi hrnci“, jak to vyjádřila kdysi sv. Terezie z Avily.

Váz., 105x160 mm, 88 stran, J2152

Cena: 109,00 Kč

ISBN 978-80-7195-708-9
vyprodáno