Dvě zhudebnění mešního ordinaria a chvalozpěv »Bože, tebe chválíme« – partitura

Jiří Plhoň • Předmluva Mgr. Pavel Salák

Dvě zhudebnění mešního ordinaria a chvalozpěv »Bože, tebe chválíme« – partitura

K partituře je přiložena také brožurka pro zpěváky (formát A6) se zpěvním partem uvedených tří skladeb.

ISBN 978-80-86953-98-4
v košíku tuto položku dosud nemáte
vložit ks do