Dáváš mi prodlévat na svěžích pastvinách

Josef Hrdlička • Ilustrace Jan Knap

Dáváš mi prodlévat na svěžích pastvinách

Záměrem olomouckého biskupa Josefa Hrdličky je inspirovat duchovní život v rodinách. Knihu napsal především pro povzbuzení přátel z hnutí modliteb matek a otců, ale také jako dárek seniorům i mladým lidem, zdravým i nemocným, zkrátka všem věřícím, kteří hledají cestu k hlubšímu spojení s Bohem. Ilustrace Jana Knapa odrážejí pokoj, čistotu srdce a tajemství Svaté rodiny v kontextu naší doby. Z obrazů vyzařuje vzpomínka na ztracený ráj, do kterého nám Kristus ukazuje cestu zpět.

Váz., křídový papír, 143x145 mm, 72 stran, J1879

Cena: 149,00 Kč

ISBN 978-80-7195-631-0
vyprodáno