Hrom udeřil potřetí

Životní příběh Jana Křtitele

Jan Dobraczyński • Z polštiny přeložil Václav Slavíček

Hrom udeřil potřetí

Jan Křtitel je jednou z výrazných postav Nového zákona. Jan Dobraczyński v jeho životním příběhu pečlivě zachoval biblické i zeměpisné reálie. Zásadní poselství knihy vychází z Janova vztahu k Bohu a k Ježíši jako Mesiáši, dotváří ale obraz Pánova předchůdce vlastními představami o lidském i duchovním vývoji jeho osobnosti, například nastíněním boje s pokušením. Román zachycuje počátek Janova povolání, jeho pobyt na poušti, působení u Jordánu, věznění i smrt.

Brož., A5, 136 stran, J1839

Cena: 179,00 Kč

ISBN 978-80-7195-499-6
vyprodáno