Apofthegmata III

Výroky a příběhy pouštních otců

Z řečtiny a latiny přeložil Jiří Pavlík

Apofthegmata III

Sbírka výroků a příběhů připisovaných starým poustevníkům v Egyptě, kteří žili převážně ve 3. až 5. století po Kristu. Třetí svazek obsahuje kapitoly o lásce, o jasnozřivých, o starcích, kteří dělali znamení, o ctnostném způsobu života různých otců. Na závěr jsou uvedeny výroky těch, kdo dosáhli stařecké zralosti.

Brož., 148x190 mm, 88 stran, J1093

Cena: 150,00 Kč

ISBN 978-80-86882-10-9
vyprodáno