Exercicie a Písmo svaté

Přehled biblických míst pro důležitá témata duchovních cvičení. Předkládaná práce má prostou ambici: usnadnit při konání duchovních cvičení vyhledávání biblických textů. Jde sice primárně o exercicie ignaciánské (přičemž se nehovoří o jejich typu), ale nabídnuté biblické okruhy mohou dopomoci rovněž při jiném typu exercicií.

Brož., A5, 92 strany, J0722

Cena: 77,00 Kč

ISBN 80-86715-60-4
v košíku tuto položku dosud nemáte
vložit ks do