Adorace a útěcha – prosté modlitby

Philippe Madre

Adorace a útěcha – prosté modlitby

Adorace tvoří základ živého vztahu člověka k jeho Bohu. Mnozí stojí o toto skutečné setkání s Kristem přítomným v posvěcené hostii. Jak tedy prožít adoraci tak, aby se stala šťastným setkáním, které přináší božskou útěchu? Na stránkách této knihy nám autor nenabízí nějakou „metodu“, jak se lépe modlit před Nejsvětější svátostí, ale zkušenost s vlastním smyslem adorace: hluboký a pravdivý vztah s Pánem života, který přináší pokoj a proměňuje náš vlastní život.

Brož., 115x174 mm, 80 stran, J0598

Cena: 99,00 Kč

ISBN 80-86949-02-8
vyprodáno