Historia Religiosa

Bohumilá historie mnichů syrských

Theodórétos z Kyrru

Historia Religiosa

Nejedná se o historii v pravém a dnešním slova smyslu, jak by napovídal název knihy. Jde spíše o soubor životopisů syrských poustevníků a mnichů, který má sloužit k uchování jejich památky, ale také k duchovnímu poučení křesťanů, snad i k propagaci křesťanství mezi pohany. Theodórétos (5. stol.) sbírku svých vyprávění neformálně dělí na dvě části, na příběhy o Božích mužích, kteří už zemřeli, a na příběhy světců dosud žijících. Kniha vyšla v rámci edice Pietas benedictina jako sešit devátý.

Brož., 148x190 mm, 146 stran, J0474

Cena: 280,00 Kč

ISBN 80-86882-00-4
vyprodáno