Po stopách Ježíšových

Gerhard Kroll

Po stopách Ježíšových

Evangelium je svědectvím o historickém jednání Boha v našem světě, v konkrétní době a na určitém místě. Proto je zájem o zemi, v které Ježíš žil a působil, stále živý. Krollovo dílo se snaží být něčím víc než jen důkladným místopisem Palestiny a pečlivým zachycením dějinného kontextu Nového zákona. Chce napomáhat křesťanskému rozjímání o konkrétním Ježíšově životě, jeho utrpení a zmrtvýchvstání. Na bohatém faktografickém materiálu a téměř dvou stovkách fotografií, map a grafů nám kniha přibližuje duchovní, společenské a přírodní poměry doby Ježíšovy. Čtenář tak získává plastický, široce pojatý obraz doby, složený kromě evangelia ze starověké literatury, archeologických nálezů a kriticky podaných informací o soudobých bádáních.

Váz., desky, B5, 488 stran, J0013

Cena: 99,00 Kč

2. vydání, v KN 1.

ISBN 80-7192-711-2
vyprodáno