Liturgický a pastorační kalendář Arcidiecéze olomoucké 2018–2019

Zpracovala Mgr. Marie Johnová • Korektury Dr. Eduard Krumpolc • Úvod Mons. Jan Graubner

Liturgický a pastorační kalendář Arcidiecéze olomoucké 2018–2019

Tento liturgický kalendář je určen výhradně pro olomouckou arcidiecézi. Vedle liturgických pokynů v něm najdeme i řadu pastoračních připomínek. Jsou zde uvedeny společné akce, které je třeba vzít v úvahu při tvorbě farních plánů. Pro připomínku v modlitbě jsou na každý den uvedena jména kněží, kteří zemřeli v posledních třiceti letech. Aby se mohlo úžeji prožívat spojení farností s kněžským seminářem, jsou také stanoveny dny, kdy se určené farnosti zvláště modlí za seminář a bohoslovci zase za tyto farnosti.

Kroužková vazba, 112x170 mm, 188 stran, C0267

Cena: 85,00 Kč

ISBN 978-80-7266-438-2
v košíku tuto položku dosud nemáte
vložit ks do