Dar eucharistie

Dar eucharistie

Brožurka představuje ve stručnosti několik světových eucharistických zázraků. Nabízí také text modlitby sv. Tomáše Akvinského Klaním se ti vroucně, dále od sv. Antonína M. Klareta Čtvrthodinku před Nejsvětější svátostí a modlitbu sv. Ignáce z Loyoly Duše Kristova, posvěť mě.

Brož., křídový papír, A6, 24 stran, J3235

Cena: 50,00 Kč

vyprodáno